note.nogisawa.net

メモ帳。

tkp_sEglc8xemKz6144V-z6uwEjJTJsYx6b.jpg

朝から何も食べてない今なら行けると思っていた時期が、僕にもありました。